Hubertus vadászház Hubertus vadászház

Mobil: +36 30 278 2046 Telefon: +36 73 352 049

Vadászat

"Vadásznak lenni nagy öröm, kimondhatatlan gyönyörűség.

Egyértelmű az egészséggel: a jó étvággyal, a mély álommal, a tele tüdővel való légzéssel; egyértelmű a lelki egyensúllyal, a bátorsággal, a férfias erővel.

Az igazi vadász mind szereti a természetet, s aki ezt az isten alkotta szépséget szereti, az rossz ember nem lehet.

Minden baj, nyomorúság megsokszorozódik a esti gyöngeség és petyhüdtség által. És minden veszedelem csak félakkora, ha elég erős hozzá az ember, akire rászakad. A test edzése az önérzet emelése. S aki vadász- igazi vadász –, az csupa edzés, önérzet.

De igazi legyen! Kitartó és fegyelmezett. Értse a dolgát és ne süllyedjen arra a gyarló színvonalra, ahol a közönséges vadpusztítók vannak, akiknek mindenkor mellékes a hogyan, s csak az a főkérdés előttök, hogy mennyi. Aki tudniillik nem abban lelik örömüket,hogy minél vadászosabban vadásszanak, hanem hogy minél bizonyosabb legyen számukra a pecsenye, ha mindjárt tilos is.

Vadászni tudni kell. Ezt a tudást pedig nem adják ingyen. Temérdek fáradtság, rengeteg megfigyelés és ezek alapján szerzett tapasztalat teszi az igazi jó vadászt.

Szeretnie kell a természetet, és ösmernie minden irányú nyilvánulását annak ,aki méltó akar lenni a jó vadász névre.

A vadászat szenvedélye magában véve nem is elég. De ez a nagy és szép szenvedély bizonyára megkönnyíti , hogy az ember szívesen sajátítsa el azokat a tudnivalókat,amelyek nélkül nem tarhatja magát jó vadásznak.

Hová mindenüvé eljut az, aki vadászni szeret! Az ilyen ember előtt lassankint feltárul a természet minden titka; szenvedélyének áldozva , mennyi földet bejár s mily zugokba elvetődik, ahova különben soha el nem kerülne.

Boldogok azok, akik a magok tapasztalataiból jönnek rá lassankint minden apróságra, amit tudniok kell. De mennyi csalódás, mennyi felsülés, mennyi hiába tett fáradás hozza meg ezt a bölcsességet!

Ezért aztán valóságos áldás, ha van az embernek olyan vadászbarátja, aki előre figyelmezteti sok mindenre: aki a maga tudását szép tanítások alakjában a kevésbé gyakorlott vadász emlékezetébe is szívesen bevési; aki maga teljesen megbízható s így minden követője nyugodt lehet aziránt,hogy ha neki szót fogad, nem vallja sem kárát, sem szégyenét."

/Bársony István/

Kattintson a továbbiakra: